När äts det osyrade brödet matza?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Matza är ett osyrat bröd som äts i samband med det judiska påskfirandet. Brödet ska påminna om uttåget ur Egypten.

 

 

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.