Sveriges äldsta bröd

Det äldsta hela brödet man har hittat i Sverige är ett kornbröd från 400-talet.

bild på brödkaka

Bröd från 400-talet e.Kr. till vänster och brödbitar från tidsperioden 800-1050 e.Kr. till höger. Foto: Sara Kusmin/Statens Historiska Museum (CC BY)

Riktigt gammalt bröd

Bröd har bakats i tusentals år. Det finns egyptiska målningar från 1100 f. Kr. som visar stora bagerier. Bagarkonsten har sedan spridits till Grekland och Rom och vidare ut i Europa. Det hittills äldsta beviset för brödbakning i Sverige är några mindre brödbitar från 200-talet som hittades i samband med en arkeologisk utgrävning. Det var förmodligen runt den tiden som man genom kontakter med romarriket började att baka bröd i Sverige. Tidigare hade det odlade spannmålet används mest till gröt och dryck.

År 1908 hittades ett helt kornbröd från 400-talet vid en arkeologisk utgrävning i fornborgen Boberget i Östergötland (se bild). På Historiska museets hemsida kan du läsa mer om det ovanligt välbevarade fyndet i artikeln Sveriges snyggaste bulle Länk till annan webbplats..

Vikingatida bröd

Ett annat gammalt bröd, eller snarare bitar av ett bröd, hittades i Ljungbacka i Söderköping år 1911 (se bild ovan). Det berättar om ett vikingatida brödbak (cirka 800–1050) där brödet bakades på grovmalda åkerärter och tallbark. Det gräddades nedstucket i glöden, på glöden eller på en stenhäll.

Du kan läsa mer om fyndet på webbplatsen Kringla.nu Länk till annan webbplats..

Uppdaterad 04 juni 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.