Sockerbetan ger svenskt socker

Redan i slutet av 1830-talet började det odlas sockerbetor i Sverige, men det var först på 1880-talet som odlingen tog fart och socker blev en vardaglig ingrediens.

Socker – nykomling i matförråden

Idag är socker en självklar ingrediens i bakning och matlagning, men historiskt sett är det en nykomling i matförråden. Socker framställdes i Indien långt före vår tideräknings början och hittade med hjälp av islams utbredning och korstågen till Europa på 1100-talet. I Sverige nämns socker första gången år 1329 när det noteras att man till gravölet efter lagman Birger Petersson köpte två kilo. Det var länge en importerad lyxvara som endast få hade möjlighet att köpa och honung förblev det vanligaste sötningsmedlet.

Svenskt socker

Under 1800-talet började man mer storskaligt odla sockerbetor i Europa och det sänkte priset på socker som nu blev tillgängligt för de flesta. Men det var ändå först när Sverige på 1880-talet fick igång en egen sockerbetodling i större skala som socker blev en vardaglig ingrediens.  

Uppdaterad 23 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.