Nya sädesslag i brödet

Råg blev under 1500-talet det vanligaste sädesslaget för mjöl. I norra Sverige har kornet dominerat och i områden med särskilt karg jordmån odlades havre.

Uppdaterad 23 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.