Matkultbloggen

En blogg om traditionell matkultur och gamla recept


  • Hur förvarar du din mat?


    Våra kylskåp och skafferier berättar både om människors vardagsliv och vad som sker i det omgivande samhället. Det skriver etnologen Matilda Marshall som nu efterlyser berättelser om matförvaring till ett pågående forskningsprojekt. Bidra med dina erfarenheter och tankar! Läs mer


Tidigare inlägg

Om bloggen

Här bloggar vi om måltider, matlagning, råvaror, matvanor och annat som hör traditionell matkultur till. Dessutom testlagar vi gamla recept från institutets arkiv och delar med oss av såväl framgångar och kanonrecept som motgångar och tveksamma resultat.

Inläggen skrivs av institutets egna medarbetare och externa skribenter. Vill du bidra med ett inlägg? Kontakta oss!

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.