Vilket släkte tillhör krusbär?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Krusbär tillhör växtsläktet ripsar (Ribes). I samma släkt ingår arterna måbär, skogsvinbär, svarta vinbär och trädgårdsvinbär.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.