Vilket bär kallas även för fallbär, brannbär, hinnon och bringbär i olika delar av landet?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Hallon är ett kärt barn med många namn. De kallas också fallbär, vilket kan anspela på att de växer bra på hyggen där träden fälls för svedjebruk. Hallonfall är också en beteckning för ett ställe med gott om hallon. På andra platser i landet kallas hallon även för brannbär (Norrbotten, Västerbotten, Medelpad) och hinnon eller bringbär (Värmland).

 

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.