Vad kallas fläder i Skåne?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Fläder kallas i Skåne för hylle, som är ett gammalt namn för fläder som lever kvar i landets södra delar. Det namnet kommer, enligt den virtuella floran Länk till annan webbplats., från isländskan hol (hål) vilket tros syfta på de unga grenarnas ihålighet.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.