Enbäret är egentligen inget bär. Vad är det?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Enbär är egentligen så kallade bärkottar bildade av tre sammanväxta köttiga fröfjäll. Flera av våra bär är något annat än bär, till exempel är smultron och jordgubbar skenfrukter, rönnbäret är en äppelfrukt och slånbäret är en stenfrukt.INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.