När kom jordgubben till Sverige?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Jordgubben är en hybrid av två smultronsorter och introducerades i Sverige i slutet av 1700-talet, men blev populär först på tidigt 1900-tal, då man fått fram sorter med mer smak.


 

 

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.