När skördas traditionellt slånbär?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Bären innehåller garvsyra och har därför en kärv och bitter smak, men när de blir frostnupna omvandlas garvsyran och den bittra smaken försvinner.

 

 

 

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.