Vilken vitamin är nyponet särskilt rikt på?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

När man 1928 upptäckte C-vitaminet, blev nyponet populärt som ett C-vitaminrikt bär med goda hälsoeffekter.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.