Vad innebär det att lingonet innehåller bensoesyra?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Lingon är det bär som användes mest i kosthållet i äldre tider. Anledningen är att det innehåller bensoesyra som är ett naturligt konserveringsämne. Det innebär att bären har god hållbarhet och inte behöver konserveras på annat sätt.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.