Vad kallas hybrider mellan surkörsbär och sötkörsbär?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Surkörsbär och sötkörsbär korsar sig ibland och hybrider mellan de två arterna kallas majkörsbär eller glaskörsbär.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.