Länkar och lästips

Vill du fördjupa dig om bär och frukt? Här har vi samlat litteratur och länkar på temat.

Litteratur

Armfelt Hansell Örjan (1969). Bärboken. Stockholm:  Norstedts.

Armfelt Hansell Örjan (1991). Mormors sylt och farmors saft: bär- och fruktrecept ur gamla kokböcker. Stockholm:  Norstedts.

Arnborg, Gunnar (1994). Eneboken. Gråbo, Arnborg.

Brandt, Katja (1999). Äpplet: från myt till mun. Kivik: Kiviksgårdens förlag.

Bringéus, Nils-Arvid (2000),”The red gold of the forest” i Food from Nature. Attitudes, Strategies and Culinary Practices. Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Bringéus, Nils-Arvid (1999). Lingonen i det svenska folkhemmet i Gastronomisk kalender 2000. Stockholm: Gastronomiska Akademien, Prisma.

Bringéus, Nils-Arvid (1988). Mat och måltid. Studier i svensk matkultur. Stockholm: Carlssons.

Dahlstedt, Karl-Hampus (1950) Bärnamn 1: Det svenska Vilhelminamålet. 1. s 41-112. Uppsala: Lundequistska.

Det svenska jordbrukets historia. Band 4, 5 Länk till annan webbplats. (2001, 2003). Stockholm: Natur och kultur/LTs förlag i samarbete med Nordiska museet och Stiftelsen Lagersberg.

Eidlitz, Kerstin (1971). Föda och nödföda. Stockholm: LT tema.

Ejdestam, Julius (1975).  Samling kring bordet. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Eklund, Gerd (1995). Linnbär 'lingon'. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 118. Uppsala.

Ericsson, Gustaf (1989). Folklivet i Åkers och Rekarne härader del 1 Arbete och redskap Pdf, 39 MB, öppnas i nytt fönster. utg av Magdalena Hellquist, Dialekt- och folkminnesarkivet Uppsala.

Fjällström, Phebe (2002). Kvinnoliv och måltidsglädje. Kosthåll och resurser inom det nordliga rummet. Umeå: Institutionen för nordiska språk, Umeå universitet.

Genrup, Kurt & Tham, Ulla (2002). Matrike Norrland - Norrlands första kulturhistoriska kokbok. Bjästa: CEWE-förlaget, Norrlands Gastronomiska sällskap, Norrlandsförbundet, sex länsmuseer i Norrrland.

Götebo Johannesson, Pia (1996). Mjölk, bär och eterneller - om genus och tillvarons mångtydighet. Stockholm: Carlssons.

Ingmansson, Inger (2004). Svenska bärboken: våra bär i historien, naturen och matlagningen Stockholm: Prisma.

Jönsson, Håkan (2014). Den ätbara naturen. I: Naturen för mig, nutida röster och kulturella perspektiv. Institutet för språk och folkminnen, Lunds Universitet, Göteborg

Kardell, Lars (1996). Utmarkens bär och svampar samt inmarkens nötter i Britt Liljevall (red) Tjära, barkbröd och vildhonung. Utmarkens människor och mångsidiga resurser. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Kardell, Lars (2015). Hjortron och tranbär – Några anteckningar från myr och litteratur. Uppsala: SLU Rapport 2015:124, Int. för Skoglig landskapsvård.

Keyland, Nils (1989/1919.) Svensk allmogekost. Stockholm: Carlsson i samarbete med Institutet för folklivsforskning och Nordiska museet

Klintberg, Bengt af (1999). Blåbär. I: Gastronomisk kalender 2000.  Stockholm: Gastronomiska Akademien, Prisma.

Källman, Stefan (1997). Vilda växter som mat och medicin. Västerås: ICA bokförlag.

Lindman, C. A. M. (1917) Bilder ur Nordens flora Länk till annan webbplats.

Lindqvist, Yrsa (2009). Mat, måltid, minne, Hundra år av finlandssvensk matkultur, Skrifter utg av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 727, Meddelanden från Folkkultursarkivet nr 22.

Ljungdahl, Ewa (2014.) Myltplockarsta´n - en tidig bärindustri vid Ljåbodarna i Oviken. Östersund: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Lokrantz, Anna & Anders (2015). Lustresande och bärsöndagar - när turisterna kom till Kinnekulle. Lidköping: Lokrantz förlag.

Möller, Lotte (2015). Blåbärsboken. Malmö: Arena.

Nilsson, Anton (1986). Våra äpplesorter: deras historia, egenskaper och kännetecken. Stockholm: Nordiska museet.

Nilsson, Ingar (2016). Hallon. Malmö: Arena.

Nilsson, Ingar (2016). Rabarber. Malmö: Arena.

Nordhagen, Rolf (1948). Hjortron og hjortinger. I: Nysvenska studier. 27:e årg. Uppsala.

Nordhagen, Rolf (1946). Motiver i nordiske navn på skinntryter og blåbaer (Vaccinum uliginosum och V. Myrtillus). Studier over gamle plantenavn, 1. Bergens Museums Årbok 1945.

Norrbottens matbok och Norrbottens matbok 2 (1983). Skrivarförlaget/Norrbottens bildningsförbund.

Näslund, Görel Kristina (2000). Äppelbok. Sollentuna: Kärnhuset.

Petersson, Göran (2015). Bär för antioxidanter. Fantastiska men missbrukade. Länk till annan webbplats. Chalmers, Kemi och kemiteknik.

Ragnar, Martin och Linder Jens (2019): Krusbärsboken. Stockholm: Ordfront förlag.

Ragnar, Martin mfl (2017). Åkerbär, Europas godaste bär. Luleå: Black island books.

Rattfelt, Anette, Pihl, Simon Lunöe, Nyblom, Peter (2008) Blåbär, Balkong.

Sjögren, Bengt (1975) Brännvinskryddor i skog och mark. Stockholm: Norstedts.

Sörmländska matminnen recept och minnen från 1900-talet (1998). Nyköping: Sörmlands museums förlag.

Tham, Ulla (1993), Matpraktikan Jämtland/Härjedalen. Stockholm: Tidens förlag i samarbete med Matakademien i Jämtland och Härjedalen.

Tunón, Håkan, Pettersson, Börge och Svanberg, Ingvar (red) (2001). Människan och naturen. Etnobiologi i Sverige 1: Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Tunón, Håkan, Pettersson, Börge och Iwarsson, Mattias (red) (2005) Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2 Stockholm, Wahlström & Widstrand.

von Linné, Carl (1749): Flora Oeconomica, Eller Hushålls-Nyttan Af de i Swerige, Wildt wäxande Örter. Länk till annan webbplats.

Wallensteen-Jæger, Rut (1973). Mat och dryck när seklet var ungt.  Stockholm: LTs förlag.

Westberg mfl (red) (1982). Frukt & bär. Sundbyberg: Semic.

Västgötamat – en kulinarisk resa från jord till bord (1992). Skara: Hushållningssällskapet Skaraborg.

Zachrisson, Sune (1995). Rabarber. Från laxermedel till delikatess. I: Sörmlandsbygden 1995. Nyköping: Sörmlands museum, Södermanlands hembygdsförbund.

Öhrvik, Veronica, Mattisson, Irene, Staffas, Anders och Strandler, Hanna Sara (2011). Bär – analys av näringsämnen. Livsmedelsverkets rapportserie nr 12/2011.

Länkar

Jordbruksverket: Smaka Sverige: Länk till annan webbplats.

Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran: Länk till annan webbplats.

Nordiska museet: Äppelkunskap från Julita gård Länk till annan webbplats.

Programmet för odlad mångfald: Historiska berättelser om våra äpplesorter Länk till annan webbplats. (Inger Hjalmarsson, 2015)

Isof.se:

SR Meny: Förr var det skämmigt att plocka bär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (22 juni 2017)

Frågelistor

Berättelser, citat och information hämtad från institutets samlingar kommer i första hand från svar på tre olika frågelistor.

Uppdaterad 14 juli 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.