Vad har ärtor och ärtskidor använts som symbol för?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Ärtor och ärtskidor har sedan länge symboliserat fruktbarhet och havandeskap. Inom exempelvis konsten kan en kvinna hålla i en ärtskida för att visa att hon är gravid.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.