Vilken svensk baljväxt är skyddad enligt EU:s skyddade geografiska beteckning?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Sedan 2010 har bruna bönor från Öland fått skydd enligt EU:s skyddade geografiska beteckning.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.