Vilken kung ska enligt sägnen ha blivit förgiftad med ärtsoppa?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Enligt sägnen förgiftades den fängslade kung Erik XIV med arsenik som blandades ut i ärtsoppa. Men det finns inga samtida källor som nämner att det skulle ha varit just ärtsoppa, den dök upp i historieskrivningen först på 1600-talet.

Vad gäller kungen Adolf Fredriks död är det semlan som brukar pekas ut. Detta beror på att hans sista måltid avslutades med bakverket.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.