Vilka bönor kallades förr ”turska bönor”?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Stång- och störbönor kallades förr för turkiska bönor eller turska bönor.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.