När började bruna bönor odlas i Sverige?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Bruna bönor, och andra så kallade trädgårdsbönor, har sitt ursprung i Amerika och började odlas i Sverige på 1600-talet.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.