Vad är ett annat ord för baljväxter (Fabaceae)?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Baljväxter kallas med ett annat ord för ärtväxter. Det latinska namnet är Fabaceae.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.