Linser

Linser har troligtvis odlats i större omfattning i äldre tid. I senare tid har det främst odlats på Gotland.

Lins (lens esculentum) är en art från baljväxtsläkten. Linsens frukter (baljor) är små och platta och innehåller platta frön som i torkad form kan vara bruna, röda eller gula.

Gotlandslinser i Sverige

Linsen har sitt ursprung i Asien och tillhör de första odlade växtslagen. Växten har odlats i Medelhavsområdet i tusentals år och spred sig därifrån till resten av Europa. I Sverige har linser framför allt odlats på Gotland. Odling av den traditionella gotlandslinsen har återupptagits på ön under senare år.

Röster från arkivet

Gotland

Linser, ”linsar”, odlade man vanligen förr på 1800-t vid varje gård på en liten areal, men de voro vanligen så kortväxta att man ofta fick plocka upp dem för hand. Odlas ej här numera. Men ”linsesäupe mä lambekyt dä va gutt” (linssoppa med lammkött det var gott).

Berättat av: Carl Franzén (född 1881)
Plats: Hellvi, Rute och Guldrupe socknar, Gotland
Upptecknat: 1936 (Uppsala, 10035)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.