Berättelser från arkivet

Här har vi plockat ut några längre berättelser från arkivet om ärter och bönor. Klicka på citatet för att läsa hela berättelsen.

Var Olsmässkroken i faggorna började man tidigt att dels använda bladen som spenat eller de färska skidorna helt till stufning; men så snart dessa voro för sträfva så spritades bönorna till välling

Gustaf Ericsson, Åkers och Rekarne härader, Södermanland

Men hade man tagit av bönorna, så hade husmor att vidtaga sina åtgärder för det s.k. krakekalaset.
Och på kvällen hade husbonden att tillse att krakemärren var iordningställd.

Oscar Johansson, Kareby, Bohuslän

Så kasta vi dom och harpa dom i maskin, di vart så fina, så det fanns inte smole i dom.
Sen kunde vi mala dom till mjöl, ärtmjöl, som vi hade i ärtmjölspannkaka.

Per Larsson och Johanna Lundström, Västra Vingåker, Södermanland

Uppdaterad 23 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.